[android dev tips #2] การสร้าง folder ของ application เรา

android Jun 1, 2014

จากความเดิมตอนที่แล้ว ในการปรับปรุงโปรเจกที่ฝึกงาน เนื่องจากเป็น application ดังนี้ ของเรานั้น ต้อง save รูปจาก camera จึงต้อง save รูปภาพจาก application ลงบน folder เมื่อเราไม่มี folder ใส่รูปที่เราถ่ายได้ ดังนั้นมันจะไม่สามารถบันทึกไฟล์ภาพได้ เราจึงต้องสร้าง folder เพื่อบันทึกไฟล์รูปภาพ

ใน code หน้าแรก (หรือหน้าอื่นๆก็ได้ แล้วแต่เลยจ้า) เมื่อผู้ใช้เปิด application ของเราครั้งแรก จะให้มีการสร้าง folder ของ application โดยใส่ code บนใน onCreate ()

File testDirectory = new File("/sdcard/test_ts/");
testDirectory.mkdirs();

การทำงาน จะสร้างตัวแปร File ที่มีชื่อว่า testDirectory เพื่อสร้าง folder ชื่อ test_ts บน sdcardเท่านี้ก็ได้ folder ของ application ที่ใส่ไฟล์รูปภาพของ app เราได้แล้ว เย้!

ปล. ตอนนี้ไม่มีรูปนะ มีแต่โค้ด

Tags

Minseo Chayabanjonglerd

Android Developer ผู้เป็นเจ้าของบล็อก MikkiPastel ที่ชอบทำหลายๆอย่างนอกจากเขียนแอพแอนดรอยด์ เช่น เขียนบล็อก เขียนแชทบอท เรียนออนไลน์ อ่านหนังสือ วาดรูปเล่น ดู netfilx สั่งอาหารอร่อยๆกัน เป็นต้น