นายเองก็ใช้ markdown บน discord ได้นะ!

Lifestyle Jun 11, 2023

ตอนนี้ discord มีการอัพเดต ทำให้เราใช้ markdown ในการสร้าง header text หรือทำให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแบบตะโกนกันไปแล้ว

ก่อนอื่นทำความรู้จัก markdown กันก่อน

markdown เป็น lightweight markup language เอาไว้จัด format ต่าง ๆ ของ document นั่นเอง เพื่อให้คนสามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้น

ในบล็อกนี้จะมาบอกการใช้ syntax ของ markdown บน Discord กัน

 • Header 1: ตัวใหญ่สุด ให้พิมพ์ # เว้นวรรค ตามด้วยคำที่เราต้องการ เช่น # H1
 • Header 2: เล็กกว่า Header 1 หน่อยนุง เปลี่ยนจาก # เป็น ## เนอะ เช่น ## H2
 • Header 3: อันนี้ header text เล็กสุดที่ Discord รองรับ ใช้ ### นำหน้าเนอะ เช่น ### H3
 • ตัวหนา: เราใส่ ** ไว้หน้าหลังข้อความที่เราต้องการ เช่น **bold**
 • ตัวเอียง: เราใส่ _ หรือ * ไว้หน้าหลังข้อความที่เราต้องการ เช่น  _italic_  หรือ *italic*
 • ขึดเส้นใต้: เราใส่ __ ไว้หน้าหลังข้อความที่เราต้องการ เช่น __underline__
 • ขีดฆ่า: เราใส่ ~~ ไว้หน้าหลังข้อความที่เราต้องการ เช่น ~~strikethrough~~
 • ทำ quote ข้อความ: ใส่ > ไว้หน้าสุด เว้นวรรค และตามด้วยข้อความที่ต้องการ เช่น > blockquote
 • ถ้าเราอยากซ่อนข้อความ ให้ใส่ || ไว้หน้าหลังข้อความที่เราต้องการ เช่น ||spoil|| ซึ่งอันนี้ไม่มีใน markdown แหะ
 • เนื่องจาก discord มีการอัพเดตเพิ่มเติม การใส่ - ไว้หน้าสุด เว้นวรรค ตามด้วยข้อความ เป็นการสร้าง unordered list
 • เราสามารถสร้าง ordered list ได้เช่นกัน โดยการใส่ตัวเลข จุด เว้นวรรค แล้วตามด้วยข้อความ
 • code: ถ้าเรากล่าวถึงตัวแปร ชื่อ function หรือใด ๆ ของ โค้ด ให้ใส่ ` หน้าหลังโค้ดที่เราต้องการ `code`
 • fenced code block: พิมพ์โค้ดยาว ๆ ได้ โดยพิมพ์ ``` ตามด้วยภาษาโปรแกรมมิ่ง จากนั้นบรรเลงโค้ดตามต้องการ ปิดท้ายโดย ```

อันนี้โพยตัวอย่างเน้อ

# แจ็คเป็นคาวบอย 
## ออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอย
### เจ้าหญิงถูกขังบนหอคอย
คอยแจ็กช่วยเหลือจากการ์กอย

**แจ็คช่วยด้วย**
*แจ็คช่วยด้วย*
__การ์กอยมารรังควาญอาม่วย__
~~ข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วย~~
> หอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วย
||แจ็คมาถึงร้อง Oh My God||
- เจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอด
- เกาะกลางไม่มีสะพานทอด
- เอ่อ ผมว่ายน้ำไม่เป็น
1. การ์กอยยิ้มหัวเราะสะใจ
2. เจ้าหญิงเชิดหยิ่งถอนหายใจ
3. ไล่คาวบอยหนุ่มรีบกลับไป
4. แจ็คเดินกลับพร้อมความปราชัย

create `commands` folder
```js
new SlashCommandBuilder()
  .setName('ping')
  .setDescription('Replies with Pong!');
```

ผลจาก markdown ด้านบนจ้า ในนี้ไม่มีผลตรง underline และ spoil ที่ไม่ใช่ syntax ของ markdown เนอะ

แจ็คเป็นคาวบอย

ออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอย

เจ้าหญิงถูกขังบนหอคอย

คอยแจ็กช่วยเหลือจากการ์กอย

แจ็คช่วยด้วย
แจ็คช่วยด้วย
การ์กอยมารรังควาญอาม่วย
ข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วย

หอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วย
||แจ็กมาถึงร้อง Oh My God||

 • เจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอด
 • เกาะกลางไม่มีสะพานทอด
 • เอ่อ ผมว่ายน้ำไม่เป็น
 1. การ์กอยยิ้มหัวเราะสะใจ
 2. เจ้าหญิงเชิดหยิ่งถอนหายใจ
 3. ไล่คาวบอยหนุ่มรีบกลับไป
 4. แจ็คเดินกลับพร้อมความปราชัย

create commands folder

new SlashCommandBuilder()
  .setName('ping')
  .setDescription('Replies with Pong!');

ทั้งหมดเราสามารถใช้ผสมกันได้ทุกคน ลองไปเล่นกันดูได้เลย

สำหรับบล็อกนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และหวังว่าจะสนุกกันนะ

ref:

Markdown Cheat Sheet | Markdown Guide
A quick reference to the Markdown syntax.
https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/
Extended Syntax | Markdown Guide
Advanced features that build on the basic Markdown syntax.
https://www.markdownguide.org/extended-syntax/

ติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ และทุกช่องทางโดเนทกันไว้ที่นี่เลย

ติดตามข่าวสารแบบไว ๆ มาที่ Twitter เลย บางอย่างไม่มีในบล็อก และหน้าเพจนะ

Tags

Minseo Chayabanjonglerd

I am a full-time Android Developer and part-time contributor with developer community and web3 world, who believe people have hard skills and soft skills to up-skill to da moon.