สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในเถ้าแก่น้อย รุ่น 4 ตอนที่ 1 : เตรียมพร้อมเป็นเถ้าแก่ โดยอาจารย์จรินทร์

Learning Dec 9, 2016

เราได้เขียนบทความเกี่ยวกับงานเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีปี 4 ไปบางส่วนแล้วใน storylog แต่อันนั้นเน้นจดบันทึกเป็นไดอารี่ และอีโมชั่น ดังนั้นเราจะเล่าถึงเนื้อหาโดยละเอียด ที่ในนั้นไม่ได้เขียนทั้งหมด คือเขียนย่อเพื่อให้จบตอน เราตั้งใจเขียนเมื่อผ่านไปแล้วปีนึง ซึ่งของปีนี้ประกาศผลไปแล้ว ดังนั้นเราจะเล่าว่าอาจารย์แต่ละท่านสอนอะไรไปบ้าง อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้สนใจในการตั้งธุรกิจ หรือ startup ได้อ่านกัน

เราได้เข้ารอบสุดท้าย ดังนั้นการ workshop แบ่งเป็น 2 ส่วนเนอะ

ส่วนแรก
- เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและความรู้พื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจ โดยอาจารย์จรินทร์ รุจิเกียรติกำจร
- ขายคล่อง ท่องยุทธจักร (การตลาดเบื้องต้น) โดยอาจารย์จรีพร กิตติวิมล
- คัมภีร์กันเจ๊ง (แผนธุรกิจเบื้องต้น) โดยอาจารย์จรีพร กิตติวิมล
- Effective Presentation Skill โดยอาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล
- เตรียมความพร้อมเถ้าแก่น้อย Idea to Market Boot Camp โดยอาจารย์จรินทร์ รุจิเกียรติกำจร

ระหว่างนั้นมีกิจกรรมไปดูงานที่ สวทช สนุกมากๆ เลี้ยงพวกเราดีด้วย ประทับใจไม่มีลืมม

ส่วนหลัง
- digital media โดยคุณสุมนา ปาจริยานนท์ หรือพี่ฝน
- Customer need management & Negotiation techniques โดยอาจารย์อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

มาเริ่มกันเลยดีกว่า


16 พฤษภาคม 2558 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและความรู้พื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจ โดยอาจารย์จรินทร์ รุจิเกียรติกำจร

อาจารย์จรินทร์เป็นคนที่สอนและเล่าเรื่องได้สนุกและฮามาก และได้สาระด้วย อัตราการมุขแป้กไม่มีคะ (ขนาดพี่โน้ต อุดม ยังมีแป๊กเลย) ประสบการณ์อาจารย์เต็มเปี่ยม มีบ่นห้องร้อนด้วย เพราะวันแรกสอนที่ห้องออดิทอเรียมเลยจ้า ทำให้วันอื่นๆไปสอนที่ห้องเล็กแทน (มั้ง)

เอารูปวันปฐมนิเทศมาประกอบการเล่า นี่คือห้องออดิทอเรียมคะ

แนวคิดการค้าและการลงทุน

- การทำธุรกิจต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. concept : ทำไมต้องทำ ทำแล้วใช้อะไรได้บ้าง เป็นที่มาของโครงการ มี passion ในการทำด้วย
2. marketing (4M)
3. production (4P)
4. management + HR
5. account/finance/tax

- ทุกคนต้องลงทุน เพื่อรักษาระดับฐานะให้เหมือนเดิมหรือดีขึ้น

- การทำธุรกิจ ถ้าชอบจะรู้สึกมันส์ รู้สึกสนุก

- ลุย + ทำ (หาข้อมูล และ ปรับปรุงพัฒนา)

- ธุรกิจทำได้ทุกสถานการณ์ (ทุกสภาวะเศรษฐกิจค้าได้เสมอ) เช่น บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นโออิชิ

- ธุรกิจคือการดำเนินการที่มีการต่างตอบแทนสาสม (zero-sum) ถ้าคนซื้อ ซื้อด้วยความเมตตาสงสาร จะอยู่ได้ไม่นาน

- ราคาไม่ใช่ปัญหา อย่าขายของถูก

- การทำธุรกิจต้องมี concept การทำธุรกิจทำแล้วมันยุ่ง

- ธุรกิจทุกชนิดต้องเจ๊ง ดังนั้น อย่าไปยึดติด อย่าตายใจ ต้องทำ R&D ในมิติต่างๆ (ทำธุรกิจอื่นบ้าง)

- ลุย + ออมเงิน

- มีจินตนาการสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพ้อฝัน imagination is not imaginary

- โอกาส มี 2 อย่าง คือ โอกาสของเรา และ โอกาสไม่ใช่ของเรา

- ตลาดไม่เคยมีปัญหา ปัญหาอยู่ที่ผลิตภัณฑ์/บริการ และคุณ

- Corporate I.Q./ Business I.Q.

1) Environment sensitiveness ตามกระแสตลอดเวลา

2) Corporate dynamics จับกระแส ตามกระแสให้ได้ แซงให้ได้ยิ่งดี

ตัวอย่าง ธุรกิจงานศพ นํ้าแดงแฟนต้า ไอติมวอลล์ ไมโลโอวันติน

- งบกำไร-ขาดทุน

1) ยอดขาย = x

2) ต้นทุนสินค้า = y

3) ค่าใช้จ่าย = z

4) กำไรก่อนจ่ายภาษี = P = x - y - z

5) ภาษี 25% = M

6) กำไรสุทธิ = P - M

- หลักการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ >> ไปหาโอกาส ทำให้ได้ ครองให้ได้ อย่ายึดติด

- พ่อค้ามีหน้าที่ค้า ไม่มีหน้าที่โทษฟ้าโทษดิน

Atomization : กระแสสังคม

- สภาวะอณู คือ ไม่ใช่ หรือ เป็นปัจเจกไม่ได้

- คนยุคเราเป็นแบบอณู ข้อดีทำงานเป็นทีม พึงพาอาศัยกันได้ แต่ข้อเสียคือทำคนเดียวไม่ได้ หรือคิดเองไม่เป็น ซึ่งต่างจากปัจเจกที่คิดและตอบสนองด้วยตนเอง ได้อย่างชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

Demoralization : มีหลักการที่ถูกต้อง เป็นสิ่งยึดถือ

Tags

Minseo Chayabanjonglerd

I am a full-time Android Developer and part-time contributor with developer community and web3 world, who believe people have hard skills and soft skills to up-skill to da moon.