สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในเถ้าแก่น้อย รุ่น 4 ตอนที่ 3 : เรียนรู้เรื่องแผนการเงิน นำโดยอาจารย์จรีพร

course & workshop Dec 23, 2016

เมื่อเรียนรู้แผนการตลาดขั้นต้นแล้ว เราก็ต้องมาวางแผนด้านเงินของกิจการเราด้วยเนอะ ในคลาสนี้นอกจากจะมีอาจารย์จรีพรแล้ว ยังมีอาจารย์วันเพ็ญ และอาจารย์เข็ง เป็นผู้ช่วยด้วยหล่ะ อาจารย์วันเพ็ญได้ให้ลิ้งค์ไฟล์แผนการเงิน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการส่งเอกสารแผนธุรกิจ และสไลด์ประกอบการสอนด้วย


31 พฤษภาคม, 7 มิถุนายน 2558 คัมภีร์กันเจ๊ง (แผนธุรกิจเบื้องต้น) โดยอาจารย์จรีพร กิตติวิมล
งบการเงินเบื้องต้น โดยอาจารย์วันเพ็ญ
- ในการทำธุรกิจ เราต้องการกำไร โดย กำไร = รายได้ - ต้นทุน
- จุดคุ้มทุน คือ รายได้ = ต้นทุน ซึ่ง ได้ยอดขายที่ต้องการ ตามเวลาที่กำหนด เป็นหัวใจสำคัญที่บอกได้ว่าธุรกิจของเราอยู่รอดหรือไม่ และแผนธุรกิจที่วางไว้ ประสบความสำเร็จหรือไม่

ข้อมูลในการคำนวณจุดคุ้มทุน
1. ต้นทุน มี 2 แบบ คือ ต้นทุนคงที่ และ ต้นทุนผันแปร (SW ต่อ 1 หน่วย)
> ต้นทุนผันแปร จะแปรผันไปตามยอดการผลิต หรือ ขายสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง สามรถประมาณต้นทุนได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนแปรผันในส่วนการผลิต (วัตถุดิบ แรงงานการผลิต สินค้าที่ใช้ในการผลิต ค่าโส้หุ้ยการผลิต) และ ต้นทุนแปรผันในการขายและบริหาร (ค่านายหน้า ค่าคอมมิสชั่น)
> ต้นทุนคงที่ ไม่เปลี่ยนไปตามการผลิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนคงที่ในส่วนการผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสายงานการผลิต เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่านํ้าค่าไฟของสำนักงาน ค่าเบี้ยประกัน ค่าเสื่อมราคา ค่าดูแลเครื่องจักร และ ต้นทุนคงที่ในการขายและบริหาร เป็นค่่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น สวัสดิการพนักงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าบัญชี ภาษี ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม

* ลดต้นทุนคงที่ จะได้กำไรกลับคืนมา
* อย่าลืมเงินเดือนตัวเอง

- productivity ของพนักงาน : ให้พนักงานสร้างผลงานได้มากขึ้น

2. ราคาขายต่อหน่วยที่ตั้งไว้
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน : รายได้รวม = ต้นทุนรวม

โดย รายได้รวม = ราคาต่อหน่วย * ปริมาณขาย และ ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ทั้งหมด + (ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย * ปริมาณการผลิต)

ดังนั้น จุดคุ้มทุน (หน่วยผลิตภัณฑ์) = ต้นทุนคงที่รวม / (ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
1. ช้ในการกำหนดราคา
ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน = (ต้นทุนคงที่รวม / ปริมาณการขายหรือการผลิตต่อหน่วย) + ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย

2. การกำหนดจำนวนการผลิต หรือ ขาย เพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมาย
จำนวนการผลิต หรือขายให้ได้กำไรตามต้องการ = [กำไรที่ต้องการ / (ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย)] + จำนวนผลิตหรือขายที่จุดคุ้มทุน //คือราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน

* ราคาขายต่อหน่วย คือ 3-5 เท่าของต้นทุน (มักจะคูณ 5 เท่า)
Business Vedical : เครื่องจักรธุรกิจ
1. sweet & tear : ทำมาก ได้น้อย //TT__TT
2. sweet & brain : ทำเท่าไหร่ ได้เท่านั้น //ปาดเหงื่อ
3. brain & opportunity : ทำน้อย ได้มาก -> อาศัยศักยภาพของทีม สร้างความแตกต่าง

strategy -> goal (เป้าหมายใน 1 ปี) -> objective (เป้าหมายใน 3 ปี) -> mission -> vision

Tags

Minseo Chayabanjonglerd

Android Developer ผู้เป็นเจ้าของบล็อก MikkiPastel ที่ชอบทำหลายๆอย่างนอกจากเขียนแอพแอนดรอยด์ เช่น เขียนบล็อก เขียนแชทบอท เรียนออนไลน์ อ่านหนังสือ วาดรูปเล่น ดู netfilx สั่งอาหารอร่อยๆกัน เป็นต้น

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.